Home / Praktijk

Praktijk

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet u eerst het theorie-examen personenauto hebben behaald. Voor deelname aan het theorie-examen moet u minimaal 16 jaar zijn, voor de rijlessen minimaal 16,5 jaar.

Als u op of na 1 november 17 jaar wordt, mag u praktijkexamen doen (2toDrive).
U kunt dan ook een tussentijdse toets of RIS-toets afleggen. Een toets kunt u ook doen als u op of na 1 november 2011 16,5 jaar wordt of op die datum tussen 16,5 en 17 jaar bent.

Hebt u vóór 1 november 2011 de leeftijd van 17 jaar al bereikt, dan mag u wél theorie-examen doen en rijlessen volgen. U mag dan pas met 18 jaar een praktijkexamen of toets afleggen.

Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of u lichamelijke of geestelijke problemen heeft die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er medisch

geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Verklaring van rijvaardigheid

Als tijdens het examen blijkt dat uw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig, veilig voor uzelf en anderen, de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Geen rijbewijs

Uw rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijgt u niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar u woont. Voorwaarde is wel dat uw Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).Deelnemers aan 2toDrive moeten bovendien in het bezit zijn van de begeleiderspas voordat ze het rijbewijs kunnen aanvragen bij de gemeente.